Kvalitet fra Aqua´dor

Alle vores reklamevand er tappet af AQUA´DOR (Aqua d'or mineral water a/s) hvis naturlige mineralvand har sin oprindelse længe før nogen form for industri fandtes på jorden. Vandet hentes dybt under den jyske hede, på et særligt sted godt beskyttet mod vores moderne levevis. Fra overfladen siver vandet meget langsomt ned igennem de mange lag af sand og ler mod et reservoir 160 meter nede, direkte fra den Jyske hede i Brande.

Tilbage fra vikingetiden Faktisk siver vandet så langsomt, at det begyndte dets vandring mod reservoiret i vikingetiden. Dette vand har aldrig været i kontakt med vores industrielle verden, og har helt undgået de negative effekter, som mennesker har haft på miljøet. Filtreringen igennem de mange jordlag giver samtidig vores vand det karakteristiske lave mineralindhold, som hjælper din krop med at holde sig udrenset og i balance. Beskyttelse af vandets høje kvalitet For at bevare alle de gode egenskaber i vandet, hentes vandet op igennem et moderne tappeanlæg og direkte ind i fabrikken. Flaskerne produceres direkte på tappelinjen, og fyldes op med vand, uden at vandet på noget tidspunkt er i berøring med mennesker. Derfor er det meget naturligt for os, at beskytte vandets høje kvalitet, også efter vi har hentet det op. Det gør vi med et meget omfattende kontrol- og kvalitetsprogram på tapperiet. Plastflasker fra Aqua dor Det bekræftes hermed, at alle vandflasker produceret af Aqua d’or mineral water a/s, og leveret til Vandtryk / skuub, Pantonevej 2, 6580 Vamdrup, er fremstillet af plastmaterialet PET (Polyetylentereftalat)

Hvad er naturligt mineralvand?
Vand er ikke bare vand. ’Naturligt mineralvand’ er en beskyttet betegnelse for vand fra en afgrænset kilde, der opfylder særlige krav. Naturligt mineralvand kan være med og uden brus, men i modsætning til ’Kildevand’ og ’Danskvand’ skal kvaliteten være konstant over tid. Desuden skal vandet være beskyttet mod enhver form for forurening, og så skal indholdet af mineraler fremgå tydeligt af emballagen. Se mere her i PDF Naturligt mineralvand og kildevand

Der findes 3 typer vand på flaske:
- Naturligt mineralvand
- Kildevand
- Emballeret drikkevand

Naturligt mineralvand og kildevand er beskyttede betegnelser, der er forbeholdt vand, der indvindes fra en nærmere afgrænset kilde, og som opfylder særlige regler, der vedrører:
 1. Indholdet af naturligt forekomne udviklingsdygtige mikroorganismer (de må ikke stamme fra forureninger) skal være inden for de fastsatte grænseværdier
 2. Der må kun foretage de behandlinger, der fremgår af bekendtgørelsen
 3. Navnet på kilden, og stedet, hvor kilden udnyttes skal fremgå af mærkningen
 4. Varebetegnelsen er "naturligt mineralvand", hhv. "kildevand"
 5. Naturligt mineralvand hhv. kildevand fra samme kilde på kun markedsføres under én salgsbetegnelse. Hvad der adskiller naturligt mineralvand fra kildevand
 6. Vandet (i praksis kilden) skal godkendes af Fødevarestyrelsen inden markedsføring kan finde sted.
 7. De geologiske og hydrologiske forhold omkring kilden skal være beskrevet
 8. Kilden skal være beskyttet mod enhver form for forurening. Der er derfor ingen grænseværdier for indhold af kemiske forureninger, idet disse ikke må forekomme.
 9. Kildevand skal overholde bestemmelserne om grænseværdier i bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
 10. Vandet naturlige karakteristika, (indhold af mineraler, temperatur, pH) skal være kontant over tid - Indholdet af de karakteristiske mineraler skal fremgå af mærkningen
 11. Uønskede, men naturligt forekomne, mineralske bestanddele (de må ikke stamme fra forureninger) skal være inden for de fastsatte grænseværdier.Naturligt mineralvand fra et tredjeland skal godkendes af myndighederne i et EU-land, inden det kan markedsføres
Certificeret i fødevaresikkerhed
Hver uge gennemføres mere end 1.000 analyser. Det er nemlig helt afgørende for os, at 100% naturligt mineralvand er 100% i orden.
For at sikre, at vi holder den højeste standard, blev AQUADOR i 2006 certificeret i fødevaresikkerhed efter den internationale standard ISO 22000.

ISO 2200


Emballeret drikkevand
Emballeret drikkevand er drikkevand, der ikke opfylder bestemmelserne om naturligt mineralvand eller kildevand, og som emballeres, må ikke i mærkningen indeholde
angivelser, så vandet kan forveksles med "naturligt mineralvand", hhv. "kildevand".

Se mere her - kig i Kapitel 7
Emballeret drikkevand fra en kilde, hvorfra der produceres naturligt mineralvand eller kildevand